Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 94 Bydgoszcz, 25 wrzesień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1601 nr XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Szwederowo-Stroma? w Bydgoszczy 3886
1602 nr XXXIII/329/09 Rady Miasta Rypina z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym obszarze: obszar III - ograniczony od zachodu terenami kolejowymi, od południa ul. Mławską, od północy i wschodu granicami miasta, z wyłączeniem działek o numerach geodezyjnych 882/30, 882/31 i 882/32 3913
INFORMACJE:
1603 komunikat z dnia 15 września 2009 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 3930
1604 z dnia 17 września 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-48(9)/2009/13859/I/MJ zatwierdzającej taryfę dla ciepła w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wytwarzanie ciepła 3930
POBIERZ

Opublikowane: 2009-09-25
Ostatnia modyfikacja: 2009-09-25
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]