Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 93 Bydgoszcz, 23 wrzesień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1596 nr XXX/185/2009 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki nr 1, 3 w obrębie Grabowiec, gmina Grudziądz 3846
1597 nr XXX/186/2009 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działki nr 181/1, 201/1 w obrębie Kobylanka, gmina Grudziądz 3853
1598 nr XXIV/184/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniająca Statut Gminy Lisewo 3864
1599 nr 260/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów w Sulnówku 3865
POROZUMIENIE
1600 z dnia 7 sierpnia 2009 r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem rypińskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem 3882
POBIERZ

Opublikowane: 2009-09-24
Ostatnia modyfikacja: 2009-09-24
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]