Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 92 Bydgoszcz, 17 wrzesień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1580 nr XXVIII/196/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 3807
1581 nr XXIX/207/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 lipca 2009 r. wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 3808
1582 nr XXXV/371/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni wykraczające poza podstawę programową 3809
1583 nr XXXVI/388/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia publicznych placówek innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Kcynia 3810
1584 nr XXXVI/389/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2009 r. o nadaniu Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kcyni 3822
1585 nr XXXII/244/09 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki nauczyciela logopedy 3824
1586 nr XXXII/245/09 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Złotniki Kujawskie 3825
1587 nr XLI/576/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Nakle nad Notecią 3826
1588 nr XLI/577/09 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia publicznych placówek innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Nakło 3828
1589 nr XXV/147/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drzycim 3830
1590 nr XXII/136/2009 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kijewo Królewskie 3831
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1591 z dnia 6 września 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janikowie 3832
POROZUMIENIE
1592 z dnia 7 sierpnia 2009 r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek powiatem lipnowskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem 3833
INFORMACJE:
1593 z dnia 20 sierpnia 2009 r. Starosty Rypińskiego w sprawie zgłaszania przez uprawnione organizacje i organy kandydatów do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rypinie 3834
1594 z dnia 11 września 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-52(8)/2009/13971/II/JP zatwierdzającej taryfę dla ciepła Soda Polska CIECH sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 3834
1595 z dnia 11 września 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-50(5)/2009/2250/VIII/ASz zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 3839
POBIERZ

Opublikowane: 2009-09-22
Ostatnia modyfikacja: 2009-09-22
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]