Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 89 Bydgoszcz, 11 wrzesień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1547 nr XXXIII/173/2009 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 3727
1548 nr XLIII/64/09 Rady Miasta Grudziądz z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy - miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania 3727
1549 nr XXXVIII/426/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 3733
1550 nr XXXVIII/427/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/339/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ?Orlik 2012? i przepisów porządkowych 3734
1551 nr XXXV/397/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 3734
1552 nr XXXV/398/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 3736
1553 nr VI/67/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia 3738
1554 nr VI/68/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 3740
1555 nr VI/77/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 3742
1556 nr XLIV/292/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga 1744
1557 nr XXXVII/303/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób przyznawania tych świadczeń 3744
1558 nr XXXVII/921/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3745
1559 nr XXXVII/929/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru roślin uprawnych w województwie kujawsko-pomorskim 3746
INFORMACJE:
1560 referendum gminne z dnia 6 września 2009 r. w sprawie odwołania Burmistrza Łabiszyna przed upływem kadencji 3748
1561 z dnia 20 sierpnia 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/383-ZTO-D/1333/W/OPO/2009/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Toruńską Energetykę Cergia S.A. z siedzibą w Toruniu, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 3749
POBIERZ

Opublikowane: 2009-09-14
Ostatnia modyfikacja: 2009-09-14
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]