Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 88 Bydgoszcz, 07 wrzesień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1532 nr XXIX/208/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 3691
1533 nr XXIX/209/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów, zwanymi dalej Funduszem Zdrowotnym 3694
1534 nr XXIX/201/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 3696
1535 nr 592/09 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Lubickiej, Targowej i Winnica w Toruniu 3697
1536 nr XXVIII/142/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Chodecz 3709
1537 nr XXXII/185/2009 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 3710
1538 nr XXVII/35/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3712
1539 nr XXVII/37/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 3715
1540 nr XXVII/38/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 3716
1541 nr XXXVIII/311/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób przyznawania tych świadczeń 3717
POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
1542 z dnia 1 września 2009 r. Komisarza Wyborczego we Włocławku o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego przed upływem kadencji 3718
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1543 z dnia 1 września 2009 r. o zmianach w składzie rady powiatu 3720
POROZUMIENIA:
1544 z dnia 22 lipca 2009 r. pomiędzy powiatem chełmińskim a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu w sprawie udzielania porad i diagnozowania dzieci z autyzmem 3721
1545 aneks nr 3 z dnia 18 sierpnia 2009 r. do porozumienia zawartego w dniu 9 maja 2000 r. pomiędzy Starostą Bydgoskim a Prezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie powierzenia prowadzenia zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu i aktywizacją lokalnego rynku pracy należących do właściwości miejscowej i rzeczowej Starosty Bydgoskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2000 r. Nr 42, poz. 380), aneksu z dnia 31 maja 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2004 r. Nr 81, poz. 1405) oraz aneksu nr 2 z dnia 27 czerwca 2008 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 101, poz. 1629) pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszczy a Starostą Bydgoskim 3722
INFORMACJA
1546 z dnia 17 marca 2009 r. Wójta Gminy Warlubie w sprawie podstawowych wielkości w zakresie wykonania budżetu gminy Warlubie za 2008 r 3723
POBIERZ

Opublikowane: 2009-09-08
Ostatnia modyfikacja: 2009-09-08
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]