Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 87 Bydgoszcz, 28 sierpień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1527 nr XXXIII/252/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Dziechowo, gmina Sępólno Krajeńskie 3646
1528 nr XXXI/211/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Śliwice 3653
1529 nr 591/09 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Rudackiej, ul. Glinieckiej, ul. Rypińskiej oraz ul. Otłoczyńskiej w Toruniu 3671
INFORMACJE:
1530 z dnia 7 lipca 2009 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1163C/ 13859/W/OWA/2009/ML, nr PCC/1139C/13859/W/OWA/2009/ML w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o. na wytwarzanie ciepła i na przesyłanie i dystrybucję ciepła 3684
1531 z dnia 21 sierpnia 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-42(4)/2009/310/VIIIzm2/RW zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła nr OWA-4210-37(17)/2008/310/VIII/ES z dnia 4 grudnia 2008 r., zmienionej decyzją nr OWA-4210-33(4)/2009/310/VIIIzm/RW z dnia 26 maja 2009 r., w zakresie określonych w niej cen za dostawę ciepła do odbiorców zlokalizowanych na terenie Torunia ustaloną przez Fortum Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 3685
POBIERZ

Opublikowane: 2009-08-31
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-31
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]