Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 84 Bydgoszcz, 12 sierpień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1475 nr XXXI/249/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żnin na 2009 r 3515
1476 nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia tytułu 3516
1477 nr XXXII/214/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski 3522
1478 nr XLII/37/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie gminy-miasto Grudziądz 3525
1479 nr XLII/38/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenach specjalnej strefy ekonomicznej i Grudziądzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na terenie gminy-miasto Grudziądz 3530
1480 nr XLII/55/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu 3534
1481 nr XXIII/177/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 3535
1482 nr XXXVI/327/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Tuchola 3536
1483 nr XXXI/135/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg w mieście Włocławek do kategorii dróg gminnych 3537
1484 nr XXXVI/263/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca Zarządzenie Komisarza Rządowego z dnia 23 sierpnia 2005 r. dla miasta Lipna w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3541
1485 nr XXXVI/265/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą 3541
1486 nr XXIII/152/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin 3542
1487 nr XXXVII/283/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Szubin 3543
1488 nr XXXVII/284/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Szubin 3544
1489 nr XXX/174/2009 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę VIII/44/2003 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wykazu dróg zaliczonych do kategorii gminnych 3545
INFORMACJA
1490 nr 281/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza 3546
POBIERZ

Opublikowane: 2009-08-13
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-13
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]