Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 83 Bydgoszcz, 07 sierpień 2009
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1464 nr 156/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy 3487
UCHWAŁY:
1465 nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 3488
1466 nr XXXII/259/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Strzelno 3489
1467 nr 252/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Świecie przedszkolach publicznych oraz żłobku 3490
1468 nr XXVI/139/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 3492
1469 nr XXXIII/330/09 Rady Miasta Rypina z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Rypinie 3494
1470 nr XXXI/181/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 3499
1471 nr XXXVI/190/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ciechocin 3501
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
1472 z dnia 27 lipca 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego przeprowadzonych w dniu 26 lipca 2009 r 3502
INFORMACJE:
1473 z dnia 30 lipca 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-39(8)/2009/256/VIII/AS zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 3503
1474 z dnia 30 lipca 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-45(6)/2009/415/VIII/MJ zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego 3507
POBIERZ

Opublikowane: 2009-08-11
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-11
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]