Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 77 Bydgoszcz, 22 lipiec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1392 nr XXVII/138/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Boniewie 3225
1393 nr XXVII/182/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 3227
1394 nr X/21/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/430/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Inowrocławia 3228
1395 nr 569/09 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany niektórych uchwał określających granice obwodów gimnazjów i szkół podstawowych 3230
1396 nr 573/09 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy miasta Toruń 3242
1397 nr XXXII/186/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Nowe 3243
1398 nr XXXII/188/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe 3244
1399 nr XXXVI/894/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009 3244
1400 nr XXII/262/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Borównie 3245
1401 nr XLII/260/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Kończewice 3246
POBIERZ

Opublikowane: 2009-07-23
Ostatnia modyfikacja: 2009-07-23
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]