Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 76 Bydgoszcz, 20 lipiec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1379 nr XXIX/229/09 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie założenia gimnazjum w Tucznie 3199
1380 nr XXIX/176/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu 3207
1381 nr XLIX/731/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego 3208
1382 nr XLIX/732/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat 3209
1383 nr XLIX/736/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Bydgoszczy 3210
1384 nr XLIX/737/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy 3212
1385 nr XLIX/738/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Bydgoszczy 3214
1386 nr XXIX/168/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Kęsowo na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 3216
1387 nr XXXV/340/09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Mogilno 3217
1388 nr XXXV/341/09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w gminie Mogilno 3218
1389 nr XXXV/342/09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 3219
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1390 nr 99/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia referendum w przedmiocie odwołania Burmistrza Łabiszyna przed upływem kadencji 3219
INFORMACJA
1391 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 8 lipca 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/950-ZTO/1253/W/OPO/2009/AJ w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, udzielonej przedsiębiorcy PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 3222
POBIERZ

Opublikowane: 2009-07-22
Ostatnia modyfikacja: 2009-07-22
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]