Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 75 Bydgoszcz, 17 lipiec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1361 nr XXVIII/33/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 18 im. 1 Batalionu Morskiego we Włocławku 3167
1362 nr XXVIII/34/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku 3168
1363 nr XXVIII/35/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 9 we Włocławku i nadaniu statutu 3168
1364 nr XXVIII/36/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 10 we Włocławku 3169
1365 nr XXXIV/474/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3170
1366 nr XXXIV/476/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Inowrocławiu 3170
1367 nr XXXIV/478/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Inowrocław oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi 3172
1368 nr XXXIV/482/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych gminy Miasto Inowrocław 3173
1369 nr XXXIV/485/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 3173
1370 nr XXXIV/486/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 3175
1371 nr XXXIV/487/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 3177
1372 nr XXXIV/488/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 3179
1373 nr XXV/176/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Rojewo oraz warunków i sposobu ich przyznawania 3181
1374 nr XXXIX/288/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Pruszcz 3182
1375 nr XXXVI/900/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu 3183
1376 nr XXXVI/913/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wzoru herbu, flagi i sztandaru oraz innych insygniów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3188
1377 nr XXIX/169/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej 3189
INFORMACJA
1378 z dnia 7 lipca 2009 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-38(8)/2009/766/V/AgS zatwierdzającej taryfę dla ciepła Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem 3190
POBIERZ

Opublikowane: 2009-07-20
Ostatnia modyfikacja: 2009-07-20
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]