Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 73 Bydgoszcz, 15 lipiec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1353 nr I/15/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Osielsku; 3102
1354 nr XXVI/195/09 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3111
1355 nr XXII/213/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany statutów sołectw i samorządów osiedlowych 3115
1356 nr XX/17/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grudziądzkiego 3116
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1357 z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawa miejscowego 3116
INFORMACJA
1358 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-12(11)/2009/5074/III/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła Krajowej Spółki Cukrowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 3125
POBIERZ

Opublikowane: 2009-07-16
Ostatnia modyfikacja: 2009-07-16
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]