Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 72 Bydgoszcz, 13 lipiec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1345 nr XXVII/179/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów 3070
1346 nr XXVII/180/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin 3071
1347 nr XXVII/181/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Kikół, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego 3072
1348 nr XXXIV/380/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 3076
1349 nr XXXIV/388/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Białe Błota 3080
1350 nr XXIV/211/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania skwerowi nazwy Armii Krajowej 3080
1351 nr XXIV/212/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 3082
1352 nr XLIX/733/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3086
POBIERZ

Opublikowane: 2009-07-14
Ostatnia modyfikacja: 2009-07-14
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]