Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 71 Bydgoszcz, 09 lipiec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1338 nr XXVIII/169/09 Rady Gminy Choceń z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3034
1339 nr XXVIII/170/09 Rady Gminy Choceń z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników 3039
1340 nr 243/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88/12, 88/13 i 88/15 w miejscowości Kozłowo, gmina Świecie 3040
1341 nr XXII/160/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 3052
1342 nr XXIX/159/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bukowiec 3053
1343 nr XXIV/115/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 20 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Bartniczka 3065
1344 nr XXIV/116/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 20 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i okoliczności używania herbu, flagi i pieczęci gminy Bartniczka 3067
POBIERZ

Opublikowane: 2009-07-10
Ostatnia modyfikacja: 2009-07-10
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]