Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 70 Bydgoszcz, 08 lipiec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1321 nr XXVIII/30/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Miasto Włocławek 3007
1322 nr XXIV/157/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 14 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie gminy Osięciny 3010
1323 nr XXIV/266/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie Statutu Muzeum w Brodnicy 3010
1324 nr XXXIV/799/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009 3013
1325 nr XXXIV/867/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piotrków Kujawski 3015
1326 nr XXXIV/385/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru, określenia inkasentów i ich wynagradzania 3017
1327 nr XXXIV/386/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie 3018
1328 nr XXXV/402/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ogólnodostępnego korzystania z boiska sportowego przy Zespole Szkół we Wtelnie 3020
1329 nr XXXV/407/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Koronowo 3020
1330 nr XXV/130/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 3023
1331 nr XXX/170/09 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 3024
1332 nr XL/327/2009 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Gniewkowie 3025
1333 nr XXXV/152/09 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 3027
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1334 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2009 r. o zmianach w składzie rady gminy 3029
INFORMACJE:
1335 Burmistrza Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy-miasta Golubia-Dobrzynia za rok 2008 3029
1336 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków 3030
1337 Burmistrza Miasta i Gminy Koronowo z dnia 16 czerwca 2009 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Koronowo 3030
POBIERZ

Opublikowane: 2009-07-09
Ostatnia modyfikacja: 2009-07-09
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]