Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 7 Bydgoszcz, 02 luty 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
134 nr XVIII/259/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rożno-Parcele 339
135 nr XIX/268/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2009 341
136 nr XXVII/165/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2009 r 343
137 nr XXIII/147/2008 Rady Gminy Kikół z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 344
138 nr XXIV/156/2008 Rady Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kikół na rok 2009 345
139 nr XVIII/92/08 Rady Gminy Koneck z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 346
140 nr XVIII/94/08 Rady Gminy Koneck z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koneck 347
141 nr XXVII/117/2008 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Lubień Kujawski na rok 2009 349
142 nr XVIII/94/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Skrwilno na 2009 r 351
143 nr XXI/112/08 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 352
144 nr XXIII/166/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 r 354
145 nr XXV/172/08 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 355
146 nr XXV/176/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skępe na 2009 r 357
147 nr XIX/116/2008 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 359
148 nr XXV/158/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Wielgie na rok 2009 360
149 nr 113/XXV/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2008 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 361
150 nr 121/XXV/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na rok 2009 362
151 nr XXV/139/08 Rady Gminy w Choceniu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 364
152 nr XXV/145/08 Rady Gminy Choceń z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie włączenia działek do miejscowości Choceń 365
153 nr XXVI/162/08 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 367
154 nr XXVI/159/08 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 372
155 nr XXVI/158/08 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia 373
INFORMACJE:
156 sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i porządku dla miasta Włocławek na prawach powiatu i powiatu włocławskiego za 2008 r 373
157 z dnia 14 stycznia 2009 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/172-ZTO-B/209/W/OPO/2009/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej OPEC GRUDZIĄDZ sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu 374
158 z dnia 16 stycznia 2009 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/50-ZTO-A/1253/W/OPO/2009/AJ i nr PCC/950A/1253/W/OPO/2009/AJ w sprawie zmiany nazwy przedsiębiorcy PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, określonej w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 375
POBIERZ

Opublikowane: 2009-02-03
Ostatnia modyfikacja: 2009-02-03
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]