Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 69 Bydgoszcz, 06 lipiec 2009
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
1314 nr 153/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dębowa Łąka 2962
1315 nr 154/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowo 2964
1316 nr 155/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łabiszynie 2966
UCHWAŁY:
1317 nr XXVII/189/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego na terenie miasta i gminy Skępe 2968
1318 nr XXIV/149/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Czarne Błoto, Zławieś Mała, Rozgarty 2969
1319 nr XXXVI/204/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Chełmno 2979
1320 nr XXX/158/2009 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu brodnickiego 3000
POBIERZ

Opublikowane: 2009-07-08
Ostatnia modyfikacja: 2009-07-08
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]