Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 68 Bydgoszcz, 03 lipiec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1306 nr XXIV/207/2008 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego 2946
1307 nr XXIV/210/2008 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu Administracji Zasobów Komunalnych w Więcborku 2947
1308 nr XXIX/171/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim 2949
1309 nr 558/09 Rady Miasta Torunia z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy miasta Toruń 2950
1310 nr 563/09 Rady Miasta Torunia z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Torunia 2952
1311 nr XXVII/133/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2952
1312 nr XXXVI/155/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności 2956
INFORMACJA
1313 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 kwietnia 2009 r. o budżecie gminy Bukowiec za 2008 r 2957
POBIERZ

Opublikowane: 2009-07-06
Ostatnia modyfikacja: 2009-07-06
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]