Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 67 Bydgoszcz, 02 lipiec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1296 nr XXXI/180/09 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi, pieczęci i łańcuchów gminy Nowe oraz zasad ich używania 2918
1297 nr XXXI/182/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowe 2927
1298 nr XXXIII/278/2009 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2927
1299 nr 244/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych w gminie Świecie dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 2928
1300 nr XXXIV/341/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia 2930
1301 nr XXIII/119/2009 Rady Gminy w Brzoziu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 2931
1302 nr XXXIV/325/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Barcin 2931
1303 nr XXXIV/327/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barcin 2938
1304 nr XXII/149/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2940
1305 nr XXXIX/203/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasto Golub-Dobrzyń 2941
POBIERZ

Opublikowane: 2009-07-03
Ostatnia modyfikacja: 2009-07-03
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]