Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 66 Bydgoszcz, 29 czerwiec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1281 nr XXXIII/250/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez gminę miasta Lipna 2887
1282 nr XXXIV/259/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez gminę miasta Lipna 2888
1283 nr 531/09 Rady Miasta Torunia z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Szosa Bydgoska 13-19 2888
1284 nr XXXI/134/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Chrostkowo 2896
1285 nr XXXIV/208/09 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat mogileński 2897
1286 nr XXIV/159/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 2899
1287 nr XXVI/205/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 2906
1288 nr XXI/255/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmiany zasad zbywania nieruchomości komunalnych 2908
1289 nr XXI/256/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 2908
1290 nr XXXVII/534/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Potulicach 2910
1291 nr XXII/165/09 Rady Gminy w Chełmnie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2910
1292 nr XXV/160/09 Rady Gminy Stolno z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno 2911
1293 nr XXVI/136/2009 Rady w Górznie z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Górzno 2911
INFORMACJE:
1294 Starosty Bydgoskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bożenkowo, Jarużyn, Maksymilianowo, Niemcz, Niwy, Osielsko, Żołędowo, położonych na terenie gminy Osielsko 2913
1295 nr 28/09 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2008 2913
POBIERZ

Opublikowane: 2009-07-02
Ostatnia modyfikacja: 2009-07-02
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]