Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 62 Bydgoszcz, 19 czerwiec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1245 nr 233/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielnikami w Świeciu 2762
1246 nr 234/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 789 położonej przy ul. Miodowej w Świeciu 2774
1247 nr XXIX/148/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli obowiązujących w 2009 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Jeziora Wielkie 2781
1248 nr XXIX/149/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na 2009 r. 2786
1249 nr XLVIII/700/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bydgoszczy 2787
1250 nr XLVIII/708/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bydgoszczy 2788
1251 nr XLVIII/709/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Bydgoszczy 2790
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1252 z dnia 15 czerwca 2009 r. o sprostowaniu błędów 2792
POBIERZ

Opublikowane: 2009-06-22
Ostatnia modyfikacja: 2009-06-22
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]