Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 61 Bydgoszcz, 18 czerwiec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1237 nr XXVII/170/09 Rady Miasta I Gminy Brześć Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Wieniec-Zdrój 2738
1238 nr XXI/139/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Czernikowo i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 2748
1239 nr XXI/144/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością gminy Czernikowo oraz pobierania z tego tytułu opłat 2749
1240 nr XXI/145/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2750
1241 nr XXIV/127/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2752
1242 nr XXIV/128/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom 2756
1243 nr XXXI/321/09 Rady Miasta Rypin z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli, punktów i zespołów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasta Rypina 2757
1244 nr XXXII/328/09 Rady Miasta Rypin z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych przedszkoli, punktów i zespołów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasta Rypina 2757
POBIERZ

Opublikowane: 2009-06-18
Ostatnia modyfikacja: 2009-06-18
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]