Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 60 Bydgoszcz, 16 czerwiec 2009
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1219 nr 98/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy 2687
UCHWAŁY:
1220 nr XX/134/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę i miasto Izbica Kujawska 2692
1221 nr XX/135/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowych zasad jego przyznawania 2696
1222 nr XXVII/165/09 Rady Miasta Kowala z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych 2696
1223 nr XXVI/139/2009 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania 2698
1224 nr XXI/120/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez gminę Skrwilno oraz sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Skrwilno 2702
1225 nr XXXVII/274/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Pruszcz kartą płatniczą 2703
1226 nr XXXII/452/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta Inowrocławia kartą płatniczą 2703
1227 nr XXXII/453/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów 2704
1228 nr XXXII/454/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty 2704
1229 nr XXVIII/31/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy: projektowaną ulicą 4 KL*, ulicą Witosa, zachodnią i północną granicą działki nr 4/6 KM 80, północnymi granicami działek nr 4/7, 6/2 i 6/9 KM 80, ulicami Wolność i Nowomiejską, Aleją Chopina, ulicą Witosa, wschodnimi granicami działek nr 19/2, 27/10, 25/7 oraz fragmentem działki nr 25/2 KM 80, Aleją Chopina, ulicą Komunalną 2705
1230 nr XXXIV/388/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego 2714
1231 nr XXXI/390/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Koronowo 2716
INFORMACJE:
1232 z dnia 1 czerwca 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-34(3)/2009/388/VII/MJ zatwierdzającej taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2717
1233 z dnia 2 czerwca 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-26(6)/2009/530/V/AS zatwierdzającej taryfę Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2720
1234 z dnia 4 czerwca 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-25(5)/2009/546/X/AgS zatwierdzającej taryfę dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2723
1235 z dnia 10 czerwca 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-22(9)/2009/250/VI/ASz zatwierdzającej taryfę dla ciepła Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem 2727
1236 z dnia 10 czerwca 2009 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1163B/ 13859/W/OWA/2009/ML, nr PCC/1139B/13859/W/OWA/2009/ML i nr OCC/335A/13859/W/ OWA/2009/ML w sprawie zmiany udzielonych Przedsiębiorcy: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, koncesji na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła i obrót ciepłem 2735
POBIERZ

Opublikowane: 2009-06-17
Ostatnia modyfikacja: 2009-06-17
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]