Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 6 Bydgoszcz, 27 styczeń 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
107 nr XVIII/118/2008 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających gminie Jeżewo, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych 299
108 nr XVIII/119/2008 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie i nadania jej statutu 300
109 nr XXV/255/08 Rady Miasta Rypina z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 302
110 nr XXV/262/08 Rady Miasta Rypina z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Miasta Rypina i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 304
111 nr XXV/269/08 Rady Miasta Rypina z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendium o charakterze motywacyjnym Rady Miasta Rypina 304
112 nr XXV/270/08 Rady Miasta Rypina z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 306
113 nr XXV/271/08 Rady Miasta Rypina z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miasta Rypina 306
114 nr XX/49/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rogowo 307
115 nr XXVII/164/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Miasta Chełmna osobom do tego uprawnionym 307
116 nr XXIII/167/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 308
117 nr XXI/126/08 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 309
118 nr XXX/260/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchola na 2009 r 311
119 uchwała budżetowa gminy Złotniki Kujawskie na rok 2009 nr XXIV/185/2008 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 grudnia 2008 r 312
120 nr XXIX/130/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 314
121 nr XXIX/581/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2009 316
122 nr XXIX/582/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2008 318
123 nr XVIII/106/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na rok 2009 320
124 nr XXI/150/08 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Baruchowo na rok 2009 321
125 nr XXIX/303/2008 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kruszwica na 2009 r 323
126 nr XXI/172/08 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 324
127 nr XXI/176/08 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc objętą programem wieloletnim 325
128 nr XXII/110/2008 Rady Gminy Fabianki z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 325
129 nr XXVIII/294/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2008 r. o zmianie Statutu Gminy Kcynia 327
130 nr XIX/112/2008 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie 332
131 nr XIX/113/2008 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Radziejów 334
132 nr XIX/114/2008 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie miasta Radziejów 335
POROZUMIENIE
133 aneks nr 3 z dnia 19 grudnia 2008 r. do porozumienia zawartego dnia 2 stycznia 2008 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego 335
POBIERZ

Opublikowane: 2009-01-29
Ostatnia modyfikacja: 2009-01-29
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]