Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 59 Bydgoszcz, 08 czerwiec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1204 nr XXI/302/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Aleksandrów Kujawski 2639
1205 nr XXIV/170/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, ustalania wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2643
1206 nr XXV/177/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 13 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, ustalania wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2647
1207 nr XXIX/137/2009 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy; wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2648
1208 nr XXVII/167/2009 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki nr 292/10, 292/12 w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz oraz działkę nr 127 i cz. działki nr 124/9 w obrębie Mały Rudnik, gmina Grudziądz 2652
1209 nr XXIX/239/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Strzelno 2665
1210 nr XXXIII/377/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu przyznawania i rozliczania dotacji 2670
1211 nr 535/09 Rady Miasta Torunia z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania 2671
1212 nr 547/09 Rady Miasta Torunia z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy miasta Toruń służebnościami gruntowymi i przesyłu 2672
1213 nr XXVIII/227/09 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania 2672
1214 nr XXVI/217/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia 2676
1215 nr XXVI/218/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 2679
1216 nr XXVI/219/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez miasto i gminę Solec Kujawski 2681
1217 nr XXVI/220/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez miasto i gminę Solec Kujawski 2682
INFORMACJA
1218 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody nr 12/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nieważności części uchwały nr XXI/302/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Aleksandrów Kujawski 2682
POBIERZ

Opublikowane: 2009-06-09
Ostatnia modyfikacja: 2009-06-09
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]