Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 58 Bydgoszcz, 02 czerwiec 2009
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1190 nr 97/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim 2595
UCHWAŁY:
1191 nr XXVII/20/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru w rejonie obrębu Kawka, położonego pomiędzy: granicą terenów leśnych, granicą miasta, terenami zieleni wzdłuż rzeki Wisły, działką nr 47, ulicą Krzywa Góra 2596
1192 nr XXX/129/2009 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Chrostkowo 2606
1193 nr XXXI/136/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2610
1194 nr XXXIII/240/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania 2611
1195 nr XXIX/229/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia od 1 września 2009 r. planu sieci publicznych sześcioletnich szkół podstawowych oraz ich obwodów 2612
1196 nr XXIX/230/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia od 1 września 2009 r. planu sieci publicznych gimnazjów w Aleksandrowie Kujawskim oraz ich obwodów 2613
1197 nr XXIX/231/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Miejska Aleksandrów Kujawski 2613
1198 nr XXIX/206/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2618
POROZUMIENIE
1199 nr 54/BRDW/2009 zawarte w Gdańsku w dniu 15 kwietnia 2009 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim w sprawie powierzenia województwu pomorskiemu wykonania opracowania pn. Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 2619
INFORMACJE:
1200 z dnia 26 maja 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-33(4)/2009/310/VIIIzm/RW zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Fortum Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w zakresie dotyczącym zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu Torunia 2620
1201 z dnia 26 maja 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/222-ZTO-A/530/W/OPO/2009/AJ - na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim - zmieniającej przedmiot i zakres działalności określony w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła 2622
1202 z dnia 27 maja 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-19(6)/2009/1333/VIII/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła Toruńskiej Energetyki Cergia S.A. z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2622
1203 z dnia 29 maja 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-21(7)/2009/106/VII/AS zatwierdzającej taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2629
POBIERZ

Opublikowane: 2009-06-05
Ostatnia modyfikacja: 2009-06-05
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]