Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 57 Bydgoszcz, 01 czerwiec 2009
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1173 nr 8 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Krajeńskiego Parku Krajobrazowego 2547
UCHWAŁY:
1174 nr XXV/156/09 Rady Gminy w Osieku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej 2547
1175 nr XXX/184/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2548
1176 nr XXX/189/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2552
1177 nr XXXII/300/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie gminy Barcin 2553
1178 nr XXXII/301/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Barcin na rok 2009 2554
1179 nr XXXII/309/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie Statutu Gminy Barcin 2555
1180 nr XXXII/310/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania 2574
1181 nr XXXII/311/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2574
1182 nr XXIV/124/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Chodecz 2575
1183 nr XXV/127/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto i gminę Chodecz oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2575
1184 nr XXIII/117/09 Rady Gminy Lipno z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Lipno 2579
1185 nr XXIII/198/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych gminy Pakość i wskazania organów do tego uprawnionych 2584
1186 nr XXIII/199/09 Rady Miejskiej w Pakości dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych 2585
1187 nr XXVIII/155/2009 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kęsowo 2586
1188 nr XXVIII//156/2009 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kęsowo 2588
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1189 z dnia 25 maja 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dragaczu 2590
POBIERZ

Opublikowane: 2009-06-03
Ostatnia modyfikacja: 2009-06-03
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]