Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 56 Bydgoszcz, 29 maj 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1158 nr XXXII/300/09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych 2519
1159 nr XXXII/302/09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Mogilno 2519
1160 nr XXXII/303/09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Mogilno 2525
1161 nr XXXII/306/09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w podziale gminy Mogilno na stałe obwody głosowania i utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 7 czerwca 2009 r 2531
1162 nr XXII/141/2009 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy 2532
1163 nr XXVII/139/2009 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r 2534
1164 nr 550/09 Rady Miasta Torunia z dnia 21 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2534
POROZUMIENIA:
1165 zawarte w dniu 22 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a gminą Osięciny w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 2535
1166 zawarte w dniu 29 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a gminą Inowrocław w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 2537
1167 zawarte w dniu 30 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a gminą Kowalewo Pomorskie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 2538
1168 zawarte w dniu 7 maja 2009 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a gminą Dobrzyń nad Wisłą w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 2540
1169 zawarte w dniu 15 maja 2009 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a gminą Gniewkowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 2541
1170 z dnia 15 maja 2009 r. zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a miastem i gminą Solec Kujawski, w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie przez Miasto z dniem 1 września 2009 r. Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim 2543
INFORMACJE:
1171 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 stycznia 2009 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wąbrzeźno 2543
1172 z dnia 28 kwietnia 2009 r. Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 2544
POBIERZ

Opublikowane: 2009-05-29
Ostatnia modyfikacja: 2009-05-29
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]