Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 54 Bydgoszcz, 22 maj 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1119 nr XX/147/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żniński 2447
1120 nr XX/148/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żniński 2450
1121 nr XXIV/169/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 2451
1122 nr XXII/169/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą 2452
1123 nr XXII/171/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą 2452
1124 nr XXII/172/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 2453
1125 nr XXVIII/188/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 2455
1126 nr XXIII/194/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego i logopedy na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska 2455
1127 nr XXIII/195/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska 2456
1128 nr XXIII/196/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w gminie Dąbrowa Chełmińska 2459
1129 nr XXII/106/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 2459
1130 nr XXIX/288/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 2463
1131 nr XXIX/236/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 2467
1132 nr XXIX/237/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 2467
1133 nr XXIX/238/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania 2467
1134 nr XXIX/239/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 2468
1135 nr XXXII/456/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Inowrocław, ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 2468
1136 nr XXXVI/511/09 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 2470
POROZUMIENIE
1137 aneks nr 12 z dnia 15 maja 2009 r. do porozumienia podpisanego dnia 6 listopada 2006 r. w Bydgoszczy, zawarty pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) 2472
INFORMACJE:
1138 zarządzenie nr 11/2009 Wójta Gminy Kikół z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy na 2008 r 2473
1139 zarządzenie nr 04/09 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r 2474
1140 zarządzenie nr 29/2009 Starosty Lipnowskiego z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w 2009 r 2474
POBIERZ

Opublikowane: 2009-05-25
Ostatnia modyfikacja: 2009-05-25
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]