Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 53 Bydgoszcz, 20 maj 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1105 nr XXVI/133/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 2403
1106 nr XXVI/135/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 25 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2407
1107 nr XXVII/139/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 2407
1108 nr XXVI/146/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia 2408
1109 nr XXIII/173/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2413
1110 nr XXIII/175/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rypin 2417
1111 nr XXIII/177/09 Rady Gminy Rypin z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rypin 2420
1112 nr XXII/148/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Płużnica 2422
1113 nr XXII/168/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie 2426
1114 nr XXII/169/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lisewo 2430
1115 nr XXI/156/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chełmno 2430
1116 nr XXVI/166/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 2432
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1117 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2439
INFORMACJA
1118 sprawozdanie Wójta Gminy Sośno z dnia 30 kwietnia 2009 r. z wykonania budżetu gminy Sośno za 2008 r 2441
POBIERZ

Opublikowane: 2009-05-21
Ostatnia modyfikacja: 2009-05-21
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]