Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 52 Bydgoszcz, 19 maj 2009
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1083 nr 6/2009 z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego 2363
1084 nr 7/2009 z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego 2363
UCHWAŁY:
1085 nr XXI/159/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Janowiec Wielkopolski 2364
1086 nr XXVII/184/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 2366
1087 nr XXIX/138/2009 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 2366
1088 XXIX/139/2009 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2367
1089 nr XXIV/123/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2368
1090 nr XXXIII/319/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Barcin 2372
1091 nr XXXIII/759/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009 2375
1092 nr XXXIII/790/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Potulice 2376
1093 nr XXX/205/09 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno 2381
1094 nr XXX/206/09 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno 2383
1095 nr XXXII/177/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kujawy 2384
1096 nr XXXIX/160/09 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia pieczęci 2387
1097 nr XXVIII/152/09 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z podziałem nieruchomości 2392
1098 nr XXVIII/153/09 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej 2392
POROZUMIENIE
1099 zawarte w dniu 12 maja 2009 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Nowa Wieś Wielka w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą 2393
INFORMACJE:
1100 zarządzenie nr 21/09 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za 2008 r 2394
1101 zarządzenie nr 21/09 Burmistrza Tucholi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 r 2394
1102 zarządzenie nr 189/2009 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Radziejów za 2008 r 2394
1103 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin za 2008 r 2395
1104 z dnia 8 maja 2009 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w sprawie obiektów: 1. wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, 2. przeniesionych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego z ksiąg rejestru zabytków dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego 2396
POBIERZ

Opublikowane: 2009-05-20
Ostatnia modyfikacja: 2009-05-20
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]