Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 51 Bydgoszcz, 15 maj 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1065 nr XXVI/168/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2319
1066 nr XXVI/169/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 2322
1067 nr XXII/149/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego stadionu sportowego we wsi Krojczyn 2323
1068 nr XXVI/162/09 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 23 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2324
1069 nr XXVII/168/2009 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009 2324
1070 nr XXII/150/2009 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2328
1071 nr XXII/151/2009 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i palcówkach prowadzonych przez gminę Jeżewo 2331
1072 nr XXX/202/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego 2332
1073 nr XXIII/146/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2337
1074 nr XXVII/162/09 Rady Miejskiej Kowala z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2344
1075 nr XXIV/122/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy 2349
1076 nr XXIV/123/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2350
1077 nr XXVI/118/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2351
1078 nr XXIV/170/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie ze składowiska odpadów komunalnych w Jaszczółtowie 2351
1079 nr XXIX/159/09 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009 2352
1080 nr XXIV155/09 Rady Gminy Stolno z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno 2355
INFORMACJE:
1081 zarządzenie nr 7/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Piotrków Kujawski za 2008 r 2356
1082 zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Dąbrowa Chełmińska 2356
POBIERZ

Opublikowane: 2009-05-19
Ostatnia modyfikacja: 2009-05-19
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]