Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 50 Bydgoszcz, 14 maj 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1046 nr XXXI/163/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2279
1047 nr XVIII/4/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2283
1048 nr XXIV/155/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2287
1049 nr XXXIV/258/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Szubin 2287
1050 nr XXXIV/259/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę 2288
1051 nr XXXIV/263/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom i drogom wewnętrznym położonym we wsi Tur, Kołaczkowo i Stanisławka gm. Szubin 2292
1052 nr 13/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dębowa Łąka 2296
1053 nr XXXVII/197/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Miasto Golub-Dobrzyń 2299
1054 nr XX/129/2009 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2300
1055 nr XXXI/227/09 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wąbrzeźno 2304
1056 nr XXXI/228/09 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wąbrzeźno oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2307
1057 nr XXVII/159/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Biskupia 2308
1058 nr 115/104/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2009 r 2308
1059 nr XXXVII/269/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody 2311
1060 nr XXXIV/303/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania 2311
1061 nr XXII/154/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żnińskiego 2312
INFORMACJE:
1062 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody nr 9/2008 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr I/14/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego 2312
1063 zarządzenie nr 24/2009 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy-miasta Golubia-Dobrzynia za rok 2008 2314
1064 z dnia 29 kwietnia 2009 r. Rady Miejskiej w Łabiszynie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łabiszyn za 2008 r 2315
POBIERZ

Opublikowane: 2009-05-15
Ostatnia modyfikacja: 2009-05-15
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]