Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 5 Bydgoszcz, 22 styczeń 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
82 nr III/22/08 Rady Gminy Unisław z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Unisław 251
83 nr XIX/111/08 Rady Gminy Radomin z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zasad udzielania przez gminę Radomin dotacji niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom podstawowym i niepublicznym gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego 254
84 nr XX/130/08 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia 255
85 nr XXII/163/08 Rada Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury 262
86 nr 1/Dp/2008 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Świekatowo na 2009 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu 266
87 nr XXVII/308/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r 267
88 nr XII/26/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2009 r 268
89 nr XXIV/148/2008 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grudziądz na 2009 r 269
90 nr XVIII/182/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 270
91 nr XXIII/129/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego 272
92 nr XXI/121/08 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobre 273
93 nr XXI/124/08 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 276
94 nr XXI/125/08 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli 277
95 nr XX/221/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2009 278
96 nr X/83/2008 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2009 280
97 nr XX/97/2008 Rady Gminy Rogóźno z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na rok 2009 281
98 nr XXVIII/272/2008 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2009 283
99 nr XXIII/110/08 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2009 285
100 nr XXIII/53/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sadki na 2009 r 287
101 nr 462/08 Rady Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych przez ten Zakład w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 288
102 nr XXV/153/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Chełmża 289
103 nr XXV/160/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełmży 290
104 nr XXV/161/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz granic ich obwodów 290
OBWIESZCZENIA WOJEWODY:
105 z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 291
106 z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 292
POBIERZ

Opublikowane: 2009-01-26
Ostatnia modyfikacja: 2009-01-26
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]