Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 48 Bydgoszcz, 12 maj 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1010 nr XXV/128/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych szkołom i przedszkolom oraz innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego 2175
1011 nr XXVIII/190/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 2176
1012 nr XXVIII/192/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2177
1013 nr XXVIII/195/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach 2182
1014 nr XXVIII/183/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Wielgie 2182
1015 nr XXI/136/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę 2187
1016 nr XXVII/21/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 2191
1017 nr XXII/112/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2192
1018 nr XXII/115/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie podziału gminy Rogóźno na stałe obwody głosowania 2196
1019 nr XXXII/267/2009 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków, warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Więcbork 2197
1020 nr XXXII/268/2009 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia 2201
1021 nr XXXII/272/2009 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w NOVUM-MED Spółka z o.o. Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku 2213
1022 nr 194/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ?Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski? 2213
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1023 z dnia 4 maja 2009 r. o zmianach w składzie Sejmiku Województwa 2218
INFORMACJA
1024 zarządzenie nr 19/2009 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r 2219
POBIERZ

Opublikowane: 2009-05-13
Ostatnia modyfikacja: 2009-05-13
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]