Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 46 Bydgoszcz, 08 maj 2009
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
981 nr 74/09 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego 2087
UCHWAŁY:
982 nr XXIV/178/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2088
983 nr XXVIII/173/09 Rady Gminy Sośno z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Sośno 2089
984 nr XXIII/187/2009 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim 2095
985 nr XXIII/194/2009 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kamień Krajeński i wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie 2098
986 nr XXI/139/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2100
987 nr XXXIII/140/09 Rady Gminy w Książkach z dnia 9 kwietnia 2009 r. sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Książki 2104
988 nr XXI/203/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 2108
989 nr XXI/205/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2109
990 nr XXI/119/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zbójno oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2114
991 nr XXXIII/147/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zbiczno 2118
992 nr XXVI/143/09 Rady Gminy Radomin z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 2122
INFORMACJE:
993 zarządzenie nr 21/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2008 r 2126
994 z dnia 29 kwietnia 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-15(7)/2009/254/IX/ASz zatwierdzającą zmianę taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2127
POBIERZ

Opublikowane: 2009-05-08
Ostatnia modyfikacja: 2009-05-08
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]