Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 45 Bydgoszcz, 07 maj 2009
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
963 nr 71/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców 2043
UCHWAŁY:
964 nr XIX/125/2009 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2045
965 nr XXVIII/226/09 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2009 2050
966 nr XX/112/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2051
967 nr XIX/117/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku mieszkaniowego 2055
968 nr XX/119/09 Rady Gminy Osie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2058
969 nr XX/122/09 Rady Gminy Osie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmian w podziale gminy Osie na stałe obwody głosowania 2062
970 nr XX/126/09 Rady Gminy Osie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 2062
971 nr XXVII/13/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek 2064
972 nr XXVII/19/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2065
973 nr XXVII/24/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie stałych obwodów głosowania na terenie miasta Włocławek 2069
974 nr XXVII/25/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2075
975 nr XXIII/128/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodu głosowania 2075
976 nr XXVI/145/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 2076
977 nr XXXIII/177/09 Rady Gminy w Gostycynie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gostycyn 2077
INFORMACJE:
978 zarządzenie nr 139/2009 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Inowrocław za 2008 r 2080
979 zarządzenie nr 22/09 Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r 2080
980 ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bydgoskim 2082
POBIERZ

Opublikowane: 2009-05-08
Ostatnia modyfikacja: 2009-05-08
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]