Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 44 Bydgoszcz, 06 maj 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
940 nr XXVI/173/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 16 marca 2009 r. zmieniająca Statut Gminy Kikół 2003
941 nr III/2/09 Zgromadzenia Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin na rok 2009 2003
942 nr XXXIII/249/2009 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej - drzewa, na terenie miejscowości Małe Rudy gm. Szubin 2004
943 nr XXII/126/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2004
944 nr XXII/130/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmiany w podziale gminy Drzycim na stałe obwody głosowania 2008
945 nr XVIII/5/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach prowadzonych przez powiat grudziądzki 2009
946 nr XVIII/6/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat grudziądzki 2010
947 nr XXIII/189/09 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy Łabiszyn 2012
948 nr XXIII/191/09 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2012
949 nr XXXV/505/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią 2016
950 nr XXXV/506/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad przekazywania składników mienia gminnego jednostkom pomocniczym gminy 2017
951 nr XXX/237/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą 2017
POROZUMIENIA:
952 zawarte w dniu 18 marca 2009 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku pomiędzy gminą Miasto Włocławek powiatem włocławskim 2018
953 nr TD.III.0116-POR-20/2009 zawarte w dniu 24 marca 2009 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przejęcia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie prowadzenia zadania w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego 2019
954 aneks nr 11 z dnia 9 kwietnia 2009 r. do Porozumienia podpisanego dnia 6 listopada 2006 r. w Bydgoszczy, zawarty pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) 2020
INFORMACJE:
955 sprawozdanie Starosty Grudziądzkiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2008 r 2021
956 zarządzenie nr 13/2009 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r 2022
957 zarządzenie nr 8/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r 2023
958 zarządzenie nr 0151-28/09 Burmistrza Szubina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonanie budżetu gminy Szubin za 2008 r 2024
959 zarządzenie nr 13/09 Wójta Gminy Waganiec z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2008 r 2024
960 zarządzenie nr 7/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Skrwilno za 2008 r 2025
961 zarządzenie nr 8/2009 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Golub-Dobrzyń za 2008 r 2026
962 z dnia 20 kwietnia 2009 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o Działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za rok 2008 2026
POBIERZ

Opublikowane: 2009-05-07
Ostatnia modyfikacja: 2009-05-07
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]