Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 43 Bydgoszcz, 04 maj 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
910 XXVIII/128/09 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 12 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 1952
911 nr XXXI/431/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 1 im. Św. Wojciecha w Inowrocławiu 1952
912 nr XXXI/432/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 2 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu 1953
913 nr XXXI/433/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 3 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu oraz zmiany uchwały w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 w Inowrocławiu 1953
914 nr XXXI/434/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 4 im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu 1954
915 nr XXXI/435/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Panny Maryi w Inowrocławiu 1955
916 nr XXXI/436/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Kusocińskiego w Inowrocławiu 1955
917 nr XXXI/437/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Inowrocławiu 1956
918 nr XXXI/438/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu oraz zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 9 w Inowrocławiu 1956
919 nr XXXI/439/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 10 w Inowrocławiu 1957
920 nr XXXI/440/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu 1957
921 nr XXXI/441/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu oraz zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 16 w Inowrocławiu 1958
922 nr XXXI/442/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław 1958
923 nr XXXI/443/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w podziale gminy Miasto Inowrocław na stałe obwody głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 1961
924 nr XXXV/499/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli nr 223/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym 1967
925 nr 223/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym 1971
926 nr 226/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r 1975
927 nr 227/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany w podziale gminy Świecie na stałe obwody głosowania 1975
928 nr XXII/140/2009 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania 1977
929 nr XXII/144/2009 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1978
930 nr XXXI/259/2009 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w podziale gminy Więcbork na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic 1983
931 nr XXXI/260/2009 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w NOVUM- MED Spółka z o.o. Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr. J. Łaskiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku w wyborach zarządzonych do Parlamentu Europejskiego 1984
932 nr XXVIII/192/09 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodu głosowania 1985
933 nr XXVIII/197/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1986
934 nr 529/09 Rady Miasta Torunia z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r 1990
935 nr 530/09 Rady Miasta Torunia z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania 1991
936 nr XXVIII/162/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1992
937 nr XXVIII/164/09 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie podziału gminy Łysomice na stałe obwody głosowania 1997
938 nr XXXII/723/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1997
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
939 nr 81/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia referendum w przedmiocie odwołania Rady Gminy w Złotnikach Kujawskich przed upływem kadencji i Wójta Gminy Złotniki Kujawskie przed upływem kadencji 1998
POBIERZ

Opublikowane: 2009-05-06
Ostatnia modyfikacja: 2009-05-06
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]