Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 42 Bydgoszcz, 30 kwiecień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
896 nr XXVII/265/2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2009 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz placówek prowadzonych przez powiat inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej 1883
897 nr XXXIII/260/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lutego 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością gminy Żnin 1884
898 nr XXXIII/262/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Żnin 1885
899 nr XXXIII/263/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Żnin 1889
900 nr XXXIX/18/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia 1891
901 nr XLV/643/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bydgoszczy 1921
902 nr XLV/644/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego 1928
903 nr XLV/651/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy 1928
904 nr XLV/662/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w podziale miasta Bydgoszcz na stałe obwody głosowania 1930
905 nr XLV/663/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r 1938
906 nr XXV/172/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany w podziale gminy Janikowo na stałe obwody głosowania 1938
907 nr XXV/173/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Janikowo oraz szczegółowych warunków ich przyznawania 1940
908 nr XXV/174/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Janikowo w 2009 r 1945
INFORMACJA
909 z dnia 17 marca 2009 r. Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta Janikowo za 2008 r 1946
POBIERZ

Opublikowane: 2009-05-04
Ostatnia modyfikacja: 2009-05-04
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]