Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 40 Bydgoszcz, 27 kwiecień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
860 nr XXVIII/299/09 Rady Miasta Rypina z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Rypina 1799
861 nr XXX/312/09 Rady Miasta Rypina z dnia 20 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określania warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Rypina 1799
862 nr XXII/171/2009 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim 1800
863 nr XX/133/2009 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie podziału gminy Czernikowo na stałe obwody głosowania 1803
UCHWAŁA
864 nr XXXII/324/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubicz w latach 2009-2013 1804
UCHWAŁY:
865 nr XXXII/325/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1808
866 nr XXXII/326/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu publicznym prowadzonych przez gminę Lubicz 1813
867 nr XXV/142/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1815
868 nr XXI/306/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie podziału gminy Aleksandrów Kujawski na stałe obwody głosowania 1815
869 nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 1819
870 nr XXVII/194/09 Rady Gminy Lniano z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 1824
871 nr XXVI/155/09 Rady Miejskiej Kowala z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 1828
872 nr XXVI/156/09 Rady Miejskiej Kowala z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu obwodów głosowania 1828
873 nr XXVII/148/2009 Rady Gminy Bobrowo z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1829
POROZUMIENIA:
874 nr 48/UM/DIF/2009/P zawarte w dniu 2 marca 2009 r. w Gdańsku, Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu oraz Województwo Pomorskie z siedzibą w Gdańsku zawierają Porozumienie następującej treści: Województwo Kujawsko-Pomorskie działając jako organizator przewozów na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego powierza, a Województwo Pomorskie działając jako organizator przewozów na obszarze województwa pomorskiego przyjmuje do wykonania zadania w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego 1832
875 zawarte w dniu 9 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a powiatem sępoleńskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2009 r 1833
INFORMACJE:
876 z dnia 6 marca 2009 r. Wójta Gminy Bartniczka z wykonania budżetu gminy za 2008 r 1834
877 zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Janikowo 1835
POBIERZ

Opublikowane: 2009-04-30
Ostatnia modyfikacja: 2009-04-30
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]