Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 39 Bydgoszcz, 24 kwiecień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
842 nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań służących ochronie środowiska 1755
843 nr XXX/319/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 lutego 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kcynia 1756
844 nr XXXI/334/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2009 r 1757
845 nr XXXI/335/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kcynia 1761
846 nr XXVII/169/09 Rady Gminy Rogowo powiat żniński z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Rogowo oraz zasad ich używania 1762
847 nr XXVII/173/09 Rady Gminy Rogowo powiat żniński z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wynagrodzenia nauczycieli, kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1767
848 nr XXXIX/19/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r 1772
849 nr XXV/19/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1773
850 nr XXV/113/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 r 1778
851 nr XXV/114/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 1782
852 nr XXV/117/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także upoważnienia Wójta do podejmowania decyzji w tym zakresie 1782
853 nr XXVII/162/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 1785
854 nr XXVIII/158/09 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1785
OBWIESZCZENIA WOJEWODY:
855 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie informacji o wykreśleniu z Rejestru Związków Międzygminnych, Związku Gmin Powiatu Brodnickiego z siedzibą w Brodnicy 1789
856 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1789
INFORMACJE:
857 zarządzenie nr 22/2009 Wójta Gminy Koneck z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 r 1792
858 zarządzenie nr 19/F/2009 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r 1793
859 zarządzenie nr 0151-3/2009 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r 1793
POBIERZ

Opublikowane: 2009-04-28
Ostatnia modyfikacja: 2009-04-28
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]