Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 38 Bydgoszcz, 22 kwiecień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
817 nr XXIII/101/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 1703
818 nr XXII/142/09 Rady Gminy Stolno z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1703
819 nr XXVII/160/09 Rady Gminy Sośno z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Sośno 1705
820 nr XXVII/165/09 Rady Gminy Sośno z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu użytkowania sal szkolnych i przedszkolnych 1708
821 nr XX/225/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 1709
822 nr XX/227/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę miejską Ciechocinek 1709
823 nr XXII/115/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2009 1712
824 nr XXII/116/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Górzno 1713
825 nr XXVIII/189/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 16 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami na terenie gminy Radzyń Chełmiński 1714
826 nr XXXIV/276/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Żnin 1715
827 nr XXXV/266/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli 1715
828 nr XXXII/185/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 1720
829 nr XXVI/153/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2009-20013 1726
830 nr XXXV/501/2009 r. Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Potulicach 1727
831 nr XXVII/182/09 Rady Gminy w Wielgiem z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 1731
832 nr XXI/140/2009 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 1731
833 nr XXXII/720/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009 1731
834 nr XXXII/729/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobre 1733
835 nr XXXII/730/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łysomice 1735
836 nr XXXII/753/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 1739
INFORMACJE:
837 zarządzenie nr 0151/9/2009 Wójta Gminy Topólka z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r 1745
838 zarządzenie nr 139/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r 1746
839 zarządzenie nr 05/2009 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy Świecie nad Osą za 2008 r 1746
840 zarządzenie nr 0151-133/2009 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy na 2008 r 1748
841 Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Toruniu z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie informacji na temat obiektów: 1. wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, 2. przeniesionych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego z ksiąg rejestru zabytków dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego 1749
POBIERZ

Opublikowane: 2009-04-28
Ostatnia modyfikacja: 2009-04-28
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]