Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 35 Bydgoszcz, 16 kwiecień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
744 nr XXIV/122/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej położonej w Boniewie gmina Boniewo do kategorii dróg publicznych gminnych 1556
745 nr XXIV/125/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Boniewo 1556
746 nr XX/146/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 1557
747 nr XX/123/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania, zasad przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 1561
748 nr XXXIV/277/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania oraz utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Pałuckim Centrum Zdrowia NZOZ sp. z o.o. w Żninie w wyborach do Parlamentu Europejskiego 1566
749 nr XXXI/365/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie nazwy ulicy w Koronowie 1568
750 nr XXXI/366/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gościeradz 1568
751 nr XXXI/371/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w podziale gminy Koronowo na stałe obwody głosowania oraz utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 1570
752 nr XXXV/497/09 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w podziale gminy Nakło nad Notecią na stałe obwody głosowania 1571
753 nr XXXV/498/09 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w gminie Nakło nad Notecią w wyborach do Parlamentu Europejskiego 1573
754 nr XXXII/358/2009 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1574
755 nr XXXII/361/2009 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia 1574
756 nr XX/243/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/204/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 1578
757 nr XXXI/197/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 1578
POROZUMIENIE
758 zawarte w dniu 26 marca 2009 r. pomiędzy powiatem golubsko-dobrzyńskim a gminą Golub-Dobrzyń w sprawie partnerstwa przy realizacji projektu 1579
INFORMACJE:
759 zarządzenie nr 8/2009 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baruchowo za 2008 r 1580
760 zarządzenie nr 82/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza 1580
761 zarządzenie nr 100/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 19 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza 1582
762 zarządzenie nr 0152-30/2009 Burmistrza Miasta Wąbrzeźna z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wąbrzeźno za rok 2008 1582
763 nr 8/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Lisewo za 2008 1583
764 zarządzenie nr 44/2009 Burmistrza Żnina z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonanie budżetu gminy Żnin za 2008 r. i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 1583
765 zarządzenie nr 47/2009 Burmistrza Barcina z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barcin za 2008 r 1584
766 zarządzenie nr 64/09 Wójta Gminy Rypin z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r 1584
767 zarządzenie nr 8/2009 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r 1585
768 zarządzenie nr 4/2009 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chrostkowo za 2008 r 1586
769 zarządzenie nr 08/09 Burmistrza Kruszwicy z dnia 19 marca 2009 r. Fn.SG-0151/2/2009 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kruszwica za 2008 r 1586
770 zarządzenie nr 12/2009 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r 1587
771 zarządzenie nr FIN 0151-10/09 Wójta Gminy Lubicz z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Lubicz za 2008r. oraz planu finansowego za 2008 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu 1588
772 zarządzenie nr 44/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2008 r 1589
773 zarządzenie nr 5/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody 1590
774 zarządzenie nr 6/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 1593
775 zarządzenie nr 7/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 1595
776 zarządzenie nr 8/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 1598
777 zarządzenie nr 9/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 1599
POBIERZ

Opublikowane: 2009-04-21
Ostatnia modyfikacja: 2009-04-21
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]