Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 34 Bydgoszcz, 15 kwiecień 2009
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
715 nr 58/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku 1508
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
716 nr 2/2009 z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tucholskiego Parku Krajobrazowego 1510
UCHWAŁY:
717 nr XVII/111/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 1517
718 nr XX/135/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym 1517
719 nr XXI/143/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą 1519
720 nr XX/131/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odpadów ciekłych na terenie gminy Osięciny 1519
721 nr XXII/120/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu 1520
722 nr XXXII/13/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mrocza 1522
723 nr XXXII/19/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Mrocza 1523
724 nr XXXVII/233/09 Rady Gminy w Chełmży z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w gminie Chełmża 1524
725 nr XXXVII/234/09 Rady Gminy w Chełmży z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 1525
726 nr XXVI/163/2009 Rady Gminy w Osieku z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli 1525
727 nr XXXIII/250/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie w podziale gminy Szubin na stałe obwody głosowania 1529
728 nr XXXIII/ 251/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r 1530
729 nr XXXII/172/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zmiany w podziale gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania 1530
730 nr XXXII/173/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie 1531
731 nr XXVIII/282/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 1532
732 nr XXVIII/283/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów 1537
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
733 z dnia 30 marca 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem 1539
734 z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Inowrocławiu 1539
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
735 z dnia 30 marca 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąbrzeźno przeprowadzonych w dniu 29 marca 2009 r 1540
INFORMACJE:
736 zarządzenie nr 18/09 Wójta Gminy Wielgie z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r 1540
737 zarządzenie nr 7/OR/2009 Wójta Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r 1541
738 zarządzenie nr 86/09 Wójta Gminy Lipno z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r 1542
739 zarządzenie nr 28/2009 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2008 r 1543
740 zarządzenie nr 8/2009 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r 1543
741 Sprawozdanie Starosty Rypińskiego z działalności komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 r 1544
742 Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2008 1544
743 z dnia 8 kwietnia 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-14(4)/2008/348/VII/AS zatwierdzającą zmianę taryfę Zakładu Energetyki Cieplnej 1545
POBIERZ

Opublikowane: 2009-04-17
Ostatnia modyfikacja: 2009-04-17
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]