Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 32 Bydgoszcz, 07 kwiecień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
656 nr XXIII/117/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chodecz na 2009 r 1412
657 nr XXX/317/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również ich trybu pobierania 1413
658 nr XXIX/194/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 1416
659 nr 507/2009 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia 1418
660 nr 514/09 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nabywania nieruchomości na rzecz gminy miasta Toruń 1422
661 nr XXVI/145/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1423
662 nr XXII/119/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1426
663 nr XXI/104/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1430
664 nr XXVIII/234/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania 1433
665 nr XXVIII/155/09 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 1435
POROZUMIENIA:
666 aneks nr 1 zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do porozumienia z dnia 1 września 2008 r., pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Chełmno w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Chełmno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego 1440
667 aneks nr 1 zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do porozumienia z dnia 1 września 2008 r., pomiędzy gminą-miastem a gminą Dragacz w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego 1440
668 aneks nr zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do porozumienia z dnia 1 września 2008 r., pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a Wójtem Gminy Grudziądz w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego 1440
669 aneks nr zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do porozumienia z dnia 1 września 2008 r., pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Gruta w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego 1441
670 aneks nr zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do porozumienia z dnia 1 września 2008 r., pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Młodzieży 1441
671 aneks nr zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do porozumienia z dnia 1 września 2008 r., pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a miastem i gminą Łasin w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy i miasta Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego 1441
672 aneks nr zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do porozumienia z dnia 1 września 2008 r., pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a Urzędem Miasta i Gminą Radzyń Chełmiński w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego 1442
673 aneks nr zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do porozumienia z dnia 1 września 2008 r., pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Rogóźno w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego 1442
674 aneks nr zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do porozumienia z dnia 1 września 2008 r., pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Stolno w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Stolno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego 1442
675 aneks nr zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do porozumienia z dnia 1 września 2008 r., pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Świecie n/Osą w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego 1443
INFORMACJE:
676 zarządzenie nr 73/09 Wójta Gminy Lubanie z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r 1443
677 zarządzenie nr 78/2009 Burmistrza Gminy Nowe z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowe za rok 2008 1444
678 zarządzenie nr 2/2009 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach 1445
679 zarządzenie nr 17/09 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Nowa Wieś Wielka w 2008 r 1445
680 zarządzenie nr 26/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2008 r 1446
681 zarządzenie nr 8/2009 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jeziora Wielkie za 2008 r 1447
682 zarządzenie nr VI/2009 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Papowo Biskupie za 2008 r 1448
683 zarządzenie nr 38/2009 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu za 2008 r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2008 r 1449
684 zarządzenie nr 10/09 Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dębowa Łąka za 2008 r 1449
685 zarządzenie nr 13/09 Wójta Gminy Chełmża z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chełmża za 2008 r 1450
686 zarządzenie nr 188/09 Burmistrza Pakości z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pakość za 2008 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2008 r 1451
687 zarządzenie nr 101/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 r 1452
POBIERZ

Opublikowane: 2009-04-10
Ostatnia modyfikacja: 2009-04-10
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]