Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 30 Bydgoszcz, 31 marzec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
613 nr XXVI/305/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Okoniowej w Koronowie 1319
614 nr XXX/348/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 1324
615 nr XIX/92/08 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bytoń na 2009 r 1325
616 nr XVIII/108/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, dostosowując przedmiot działalności do PKD 2007 1326
617 nr 487/09 Rady Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i Prüfferów oraz ul. Armii Ludowej i Gen. W. Andersa w Toruniu 1327
618 nr XXII/180/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 1348
619 nr XXVI/150/09 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego 1349
620 nr XXX/406/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 1350
621 nr I/7/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/16/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2008 r 1352
POROZUMIENIE
622 porozumienie międzygminne zawarte w dniu 5 marca 2009 r. pomiędzy gminą Zakrzewo a gminą Koneck w sprawie powierzenia gminie Zakrzewo wykonania zadania publicznego polegającego na odbiorze ścieków komunalnych dostarczanych przez gminę Koneck z terenu gminy Koneck do kanalizacji gminy Zakrzewo i oczyszczalni ścieków w Zakrzewie 1353
INFORMACJE:
623 zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Nakło nad Notecią 1354
624 zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy miasto Inowrocław 1355
625 z dnia 18 lutego 2009 r. Burmistrza Miasta Chełmna w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r, położonych na obszarze miasta Chełmna 1357
626 zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2008 r. położonych na obszarze gminy Gostycyn 1358
627 z dnia 17 marca 2009 r. Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy i miasta Lubraniec 1359
POBIERZ

Opublikowane: 2009-04-09
Ostatnia modyfikacja: 2009-04-09
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]