Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 3 Bydgoszcz, 15 styczeń 2009
poz. Treść strona
POROZUMIENIA:
39 zawarte w dniu 9 lipca 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a Urzędem Gminy Rogóźno w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Rogoźno przez doradców metodycznych 155
40 zawarte w dniu 14 lipca 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a powiatem grudziądzkim w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie powiatu grudziądzkiego przez doradców metodycznych 159
41 zawarte w dniu 4 sierpnia 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Świecie nad Osą w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych 162
42 zawarte w dniu 18 sierpnia 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a Urzędem Gminy Chełmno w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Chełmno przez doradców metodycznych 166
43 zawarte w dniu 20 sierpnia 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a Wójtem Gminy Grudziądz w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Grudziądz przez doradców metodycznych 169
44 zawarte w dniu 31 sierpnia 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą miasto i gminą Radzyń Chełmiński w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych 175
45 zawarte w dniu 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Młodzieży 179
46 zawarte w dniu 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a miastem i gminą Łasin, w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie miasta i gminy Łasin przez doradców metodycznych 182
47 zawarte w dniu 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Dragacz w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Dragacz przez doradców metodycznych 187
48 zawarte w dniu 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Stolno w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Stolno przez doradców metodycznych 192
49 zawarte w dniu 15 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Gruta w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Gruta przez doradców metodycznych 197
50 zawarte w dniu 1 grudnia 2008 r. pomiędzy gminą miasto Włocławek a powiatem aleksandrowskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem 202
POBIERZ

Opublikowane: 2009-01-19
Ostatnia modyfikacja: 2009-01-19
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]