Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 29 Bydgoszcz, 27 marzec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
571 nr XV/102/2008 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 21 października 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego 1265
572 nr XVII/118/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Dragacz 1266
573 nr XIX/135/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 1268
574 nr XXVI/373/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez miasto Inowrocław 1273
575 nr XXVII/196/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Szubin 1274
576 nr XXX/238/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1277
577 nr XXXIV/282/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy 1277
578 nr XXVIII/224/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 1279
579 nr XXXI/289/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim 1280
580 nr IX/23/09 Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2009 r 1281
581 nr XX/97/09 Rady Gminy Bytoń z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Bytoń 1282
582 nr XXIII/145/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1284
583 nr XXV/120/09 Rady Gminy Kowal z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kowal na 2009 r 1288
584 nr XXX/327/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola gminnego w Białych Błotach 1289
585 nr XXVI/148/09 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1290
586 nr XXVII/268/2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo powiatu inowrocławskiego 1291
587 nr XXIV/138/09 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Dobre 1292
588 nr XXXV/250/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 1295
589 nr CXXII/393/2009 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 4 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu nakielskiego 1296
590 nr XXVIII/197/09 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r 1297
591 nr XXXVIII/8/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej 1298
592 nr XXVIII/147/2009 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1300
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
593 z dnia 24 marca 2009 r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 1303
POROZUMIENIA:
594 aneks do porozumienia z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku, pomiędzy gminą miasto Włocławek a powiatem lipnowskim 1303
595 aneks do porozumienia z dnia 30 września 2008 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku, pomiędzy gminą miasto Włocławek a powiatem aleksandrowskim 1304
596 zawarte w dniu 20 stycznia 2009 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku, pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem lipnowskim 1304
597 zawarte w dniu 20 stycznia 2009 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku, pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem aleksandrowskim 1305
INFORMACJE:
598 Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie regionalnego programu operacyjnego 1305
599 zarządzenie nr 158 Wójta Gminy Choceń z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy 2008 r 1306
600 zarządzenie nr 0151/12/09 Burmistrza Mogilna z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2008 r. oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury 1307
601 z dnia 10 marca 2009 r. Burmistrza Miasta Brodnica w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy miasta Brodnica 1308
602 zarządzenie nr 4/2009 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zbójno za 2008 r 1309
603 z dnia 11 marca 2009 r. Burmistrza Chełmży w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy miasta Chełmży 1310
604 zarządzenie nr 22/09 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąbrzeźno za 2008 r 1311
605 zarządzenie nr 34/2009 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek 1312
606 zarządzenie nr 35/2009 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Włocławek oraz przez podmioty niepubliczne na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek 1312
607 zarządzenie nr 14/2009 Starosty Mogileńskiego z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w roku 2009 1313
608 zarządzenie nr 8/2009 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w 2009 r 1313
609 zarządzenie nr 12/2009 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubień Kujawski za 2008 r 1313
610 zarządzenie nr 9/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2008 r 1314
611 zarządzenie nr 4/2009 Starosty Żnińskiego z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu żnińskiego 1315
612 zarządzenie nr 5/2009 Starosty Żnińskiego z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu żnińskiego 1315
POBIERZ

Opublikowane: 2009-03-27
Ostatnia modyfikacja: 2009-03-27
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]