Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 28 Bydgoszcz, 24 marzec 2009
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
549 nr 45/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kowal 1227
UCHWAŁY:
550 nr XIX/135/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chełmno na rok 2009 1229
551 nr XIX/140/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych warunków ich sprzedaży, ustalenie liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów 1230
552 nr XIX/233/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 1232
553 nr XXXIV/257/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią 1232
554 nr XXXIII/444/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie podziału sołectwa Ślesin 1233
555 nr XVIII/177/09 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 1233
556 nr XVIII/178/09 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 1239
557 nr XVIII/179/09 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 1242
558 nr XXVII/174/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r 1243
559 nr XXVII/175/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych 1244
560 nr XXVII/176/09 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy miasta Chełmży na obwody głosowania 1244
561 nr XXXII/185/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę miasto - Chełmno 1245
562 nr XXXII/186/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmna 1249
563 nr XXXII/187/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie 1250
564 nr XXXII/189/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, w areszcie śledczym oraz w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r 1250
565 nr XXII/180/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli od 1 stycznia 2009 r 1251
566 nr XXII/183/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany w podziale gminy Pakość na stałe obwody głosowania 1255
567 nr XXII/188/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1257
INFORMACJE:
568 zarządzenie nr 3/09 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy za 2008 r 1257
569 zarządzenie nr 16/2009 Wójta Gminy Unisław z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Unisław za 2008 r 1258
570 z wykonania budżetu gminy Sępólno Krajeńskie za 2008 r 1259
POBIERZ

Opublikowane: 2009-03-27
Ostatnia modyfikacja: 2009-03-27
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]